10 suksessfaktorer for salg

Markedet er i stadig endring. Ny teknologi, nye plattformer, nye bedriftsstrukturer og svingende økonomier gjør det ekstra krevende å holde salgstrykket oppe. Salgsstrategiene vil tilpasse seg endringene, men visse grunnleggende ting vil endres i liten grad.

 

1) PROSPEKTER

Å ha en stor og god prospektliste vil alltid være viktigst. Måten vi skaffer prospekter på kan forandre seg, men kvaliteten på dette arbeidsgrunnlaget vil alltid være avgjørende for salgssuksessen. Enten vi skal jobbe videre med cold calls, e-post, meldinger, brev, sosiale medier, inbound eller kombinasjonsmetoder, vil gode prospekter være bærebjelken.

 

2) PLANLEGGING
De som ikke klarer å planlegge, planlegger å mislykkes. De beste selgerne anerkjenner alltid behovet for planlegging. Hvis du ikke planlegger dine dager, uker, måneder og år, planlegger du å mislykkes.

 

3) PIPELINE
En fyldig pipeline og nok aktiviteter på gang sikrer resultatene! Et hvert salgsbudsjett kan nås ved å investere i nok aktiviteter. Jo flere aktiviteter og mer i pipeline, jo flere muligheter til å nå budsjett.

 

4) BE OM ORDRE

Mens noen selgere har gått bort fra prinsippet om closing/be om ordre, og heller foretrekker å fokusere på rådgivning eller relasjoner, vil closing alltid være det viktigste trinnet i salgsprosessen. Uten å få ordre er det ikke noe salg.

 

5) LYTT

Det er en grunn til at vi har to ører og én munn. Høyst sannsynlig forblir det å lytte mer enn å snakke den vinnende strategien i salget også i fremtiden.

 

6) RELASJONER LEVER FORTSATT

Menneskelige relasjoner vil aldri dø. Mens teknologi og kunstig intelligens fortsatt vil vokse, kan menneskelig samhandling ikke bli erstattet. Deler av salgsprosessen vil fortsette å bli automatisert, men mye av den vil fortsatt baseres på menneskelig samhandling.

 

7) DU ER VIKTIGST

DU vil alltid være forskjellen. Uansett hva du selger, har du konkurranse. Produkter og tjenester er like og sjansene til flere aktører er like. Da er det DU som utgjør forskjellen når kunden skal velge.

 

8) TILPASNING
Markedet vil hele tiden være i endring, og verktøyene vi bruker vil forandre seg. Derfor må vi hele tiden tilpasse oss.

 

9) TÅL AVSLAG

En av de mest utfordrende sidene ved å jobbe med salg, er alle gangene vi blir avvist. Dersom du ikke får mange nei, jobber du ikke med mange nok kunder.

 

10) DET PASSER IKKE FOR ALLE

Ikke alle kan jobbe som selgere. Mange kan jobbe med salg på en eller annen måte, men kun noen få kan gjøre det profesjonelt.

 

Kilde: Daniel Disney/eier av The Daily Sales

 

Tenk jobber “der kreativitet møter teknologi”. Vi jobber også “der kommunikasjon møter salg”. Tenk har lang erfaring med salg og salgsorganisasjoner – og hvordan godt salgsarbeid og salgsverktøy kan spille sammen.

 

Kontakt oss gjerne for en god prat om salg og kommunikasjon.

Dette har også utviklet seg til et stort fagområde, og for dem som har omfattende behov finnes det omfattende løsninger. For de aller fleste er det imidlertid hensiktsmessig å starte med å definere noen få KPIer, og bruke Analytics til å måle mot disse. F.eks web-trafikk, hvilke sider som besøkes, hvilke saker som leses og hvor lenge brukerne oppholder seg på nettsiden deres.Dette har også utviklet seg til et stort fagområde, og for dem som har omfattende behov finnes det omfattende løsninger. For de aller fleste er det imidlertid hensiktsmessig å starte med å definere noen få KPIer, og bruke Analytics til å måle mot disse. F.eks web-trafikk, hvilke sider som besøkes, hvilke saker som leses og hvor lenge brukerne oppholder seg på nettsiden deres.Dette har også utviklet seg til et stort fagområde, og for dem som har omfattende behov finnes det omfattende løsninger. For de aller fleste er det imidlertid hensiktsmessig å starte med å definere noen få KPIer, og bruke Analytics til å måle mot disse. F.eks web-trafikk, hvilke sider som besøkes, hvilke saker som leses og hvor lenge brukerne oppholder seg på nettsiden deres.Lagre

Lagre

Lagre

Lagre

Lagre

Lagre

Lagre