Ett år igjen: Er du forberedt på den nye personvernloven?

Tone-Lise Asphol i Tenk Kommunikasjon

Forbrukerne vil få betydelig større rettigheter når loven trer i kraft i mai 2018. De største endringene kommer innen digital markedsføring.

av/Tone Lise Asphol, prosjektleder og GDPR-ansvarlig i Tenk.

 

Det er kundens tidsalder på alle måter. Målet med den nye personvernloven fra EU, kalt General Data Protection Regulation (GDPR), er at alle skal eie all data om seg selv. De største endringene kommer innen digital markedsføring.

 

Kjernen i GDPR er at forbrukere får betydelig større rettigheter. Det skal bli enklere å få informasjon om hvordan bedrifter og organisasjoner oppbevarer og benytter persondata. GDPR vil legge klare føringer for bedrifters plikt til å innhente samtykke, hvordan data lagres, og når de må slettes.

 

Start nå

Det gjeldende lovverket er 20 år gammelt og ikke tilpasset nåtiden. Det er derfor naturlig med et oppdatert lovverk, som ivaretar oss som enkeltpersoner bedre. Og dette kan også by på gode muligheter for dem som tar personvern på alvor. Og det er på høy tid å starte forberedelsene.

 

Alle virksomheter som markedsfører seg digitalt bør komme i gang med å tilpasse seg det nye regelverket nå.

Bedre kontroll på kundedata

Det nye regelverket byr på gode muligheter for dem som innretter seg godt, og vi i Tenk fokuserer på mulighetene dette nye lovverket gir. Blant annet vil bedre kontroll på kundedataene føre til bedre datakvalitet. Vi kan på mange måter si at vi er inne i et digitalt paradigmeskifte i næringslivet, hvis vi skal sette det på spissen. Vi har et sterkt fokus på gründervirksomhet i Norge og er gode til å se mulighetene disse utfordringene vil gi oss.

 

Heldigvis finnes det gode løsninger og oppsett i dag. Noen eksempler på hva som må tilpasses den nye loven er:

  • Min side
  • Kontroll på lagring, flytting og deling av data
  • Hvem har tilgang: leverandør – kunde – forbruker
  • Tydelige krav til hva som lagres
  • Loggføring
  • Rutiner for innhenting av samtykker – for hver enkelt kanal

 

Registreringer av personopplysninger vil fortsatt være mulig, men med et mye mer oversiktlig og tydeligere avklart samtykke fra forbruker.

 

Vi kan fortsette med lagring av opplysninger og bruk av cookies. Men kunden skal kunne gå inn og se hva han har godkjent i etterkant. Dersom han vil fjerne godkjenningen, skal alt som er lagret slettes innen 72 timer.

 

Store bøter

Datatilsynet har varslet kraftige virkemidler overfor de som bryter den nye loven. De kan utstede bøter på opptil 4 % av konsernomsetningen for graverende brudd, og de har klart uttalt at dette er et område de vil prioritere.

 

Derfor: Kom i gang nå! Gjerne med en prat med meg. Ta kontakt på e-post eller telefon.

I Tenk har vi rigget oss for å kunne forenkle tilnærmingen til digital synlighet og markedsføring for kundene våre. Les mer om det her.

 

Den nye loven kalles EU-2018-forordningen og har det formelle navnet GDPR – General Data Protection Regulation.