Tenk Helhet™

For å sikre godt og effektivt arbeid mot resultater og arbeidsglede, har vi utviklet Tenk Helhet™ – en arbeidsprosess i fire deler.

 

1. Tenk først

I denne fasen tilegner vi oss innsikt om oppgaven, målsetninger og målgrupper. Samt om samfunnet, trender, kunden, markedet og konkurrenter. Vi bruker blant annet verktøyet Tenk Kartlegging™. Vi tar utgangspunkt i kommunikasjonsbeskrivelsen, eller bidrar til å lage eller oppdatere en slik “KB”.

2. Tenk nytt

Når oppgaver og premisser er definert, starter den kreative prosessen. I denne fasen utfordrer vi både oss selv og kundene. Å tenke nytt inkluderer alt fra produktutvikling, kommunikasjon, kanalvalg og hvilket innhold vi fyller kanalene med. Det handler om å finne idéene som gir ønskede resultater. Underveis i prosessen presenterer vi skisser til løsning for kundene.

3. Tenk ferdig

Når skisser er godkjent, starter produksjonen. I denne fasen jobber vi også ofte med eksterne partnere. Fase 3 inkluderer testing og justeringer for å få best mulig resultat og til slutt godkjenninger. Vi er opptatt av kvalitet i hvert ledd under hele produksjonen.

4. Tenk etter

Sammen med kunden evaluerer vi resultatene som vi legger til grunn for hva vi velger å gjøre videre. Digitale løsninger evalueres hele veien og justeres i forhold til resultat. I etterkant sitter vi igjen med mye verdifull informasjon som blir utgangspunktet for å stake ut veien videre.