Fra ord til handling

Kalender planlegging

Alle vil det. Få får det til slik de ønsker. Hvorfor er handling så vanskelig?

“Jeg har ikke tid”, hører vi ofte folk si. Det er feil. Alle har tid. Til og med nøyaktig lik tid. Én av livets få eksakte rettferdigheter: Vi har alle 1440 minutter til disposisjon hvert døgn.

Så vi HAR TID!

Løsningen er selvsagt hvordan vi bruker tiden.

Mental-guruen Tony Robbins sier:

– Om du snakker om det, er det en drøm. Om du forestiller deg det, er det mulig. Om du setter det i kalenderen din, er det virkelighet.

Og god nyhet: Så enkelt er det faktisk. Ihvertfall nesten.

Online plan og faste møter

Vi i TENK har for eksempel en dokumenterbar løsning som handler om å få gjennomført aktiviteter for våre kunder. Aktiviteter av den sorten det kan snakkes om i lang tid, men som stadig nedprioriteres, utsettes og ikke blir noe av.

Løsningen er en ONLINE PLAN og FASTE MØTER satt på repetisjon i kalenderen. Minst hver måned, helst hver uke eller 14. dag.

En ONLINE PLAN kan legges i Teams, som Google- eller OneDrive-dokument eller annen løsning. Selve planen kan være Excel eller vår erfaring som vi mener fungerer best: tabell i Word. Inndelt i hvilke områder som skal følges opp pr uke, så får alle deltagere i teamet ett felles sted å planlegge, oppdatere og jobbe ut fra. Når en kommer på noe smart som bør huskes på, er det HER en noterer det, så ligger det klart til neste FASTE MØTE.

FASTE MØTER – gjerne kalt AKT.MØTER – tar utgangspunkt i ONLINE PLANEN. Her ligger det som er planlagt fra før, det som er oppdatert siden sist + alt smart som bør huskes på. PLANEN gåes igjennom, oppdateres og spisses ytterligere, og oppgaver fordeles. Og det med “spisses ytterligere” er viktig. PRIORITERE, som det også kalles. Her er vi tilbake til utgangspunktet: Vi har alle 1440 minutter i døgnet: Hva prioriterer vi å bruke dem på? Med en god plan og gode diskusjoner til rett tid, blir i den delen lettere.

Banalt

Ja, dette er veldig banalt. Men det er altså her forskjellen ligger. Dette var bare ett eksempel på en konkret måte å gå fra ord til handling på, det finnes selvsagt mange flere. Din oppgave blir å finne ut hva som fungerer for deg. Lykke til!

– Tiden strekker til for den som bruker den.

Leonardo da Vinci