Tenk Helhet™

For å sikre godt og effektivt arbeid mot resultater og arbeidsglede, har vi utviklet Tenk Helhet™ – en arbeidsprosess i ti deler.

 

 

Tenk-modellen

1. INNSIKT/MÅLBILDE

Før vi går i gang med noe, trenger vi innsikt.
Liten eller større. Fra starten på et kundeforhold er det innsikt i historikk, mål, styrker/svakheter/muligheter/trusler (SWOT), organisasjon, strategi, planer, profil, konsept, bransje, konkurrenter osv.
I starten på et prosjekt kan det være mål, målgrupper, premisser, markedsundersøkelse(?), fakta, digitale funn og andre forhold.
Jo bedre innsikt, jo bedre prosjekter og resultater!

Målbildet tydeliggjør mål for trafikk, konverteringer, salg og evt annet, som kjennskap, merkeoppfatning eller stolthet internt.

2. BASIS/STRATEGI/KULTUR

Strategi, kultur, mening, merkevare, visjon, verdier, bærekraft, samfunnsrolle osv.
Dette handler om alt det grunnleggende. Fra hvorfor virksomheten startet, meningen med det vi driver med (“purpose”), strategien fremover og kulturen i organisasjonen.
Bl.a hvor vi skal og hvordan vi skal vi komme dit. Og hva slags merkevare ønsker vi å være?
Noen har en tydelig visjon, verdi og samfunnsrolle. Andre prioriterer annerledes.
Det er avgjørende at basis er tydelig for alle involverte – og at den virker i praksis!

Målbildet tydeliggjør mål for trafikk, konverteringer, salg og evt annet, som kjennskap, merkeoppfatning eller stolthet internt.

3. KOMMUNIKASJONSBESKRIVELSE OG KONSEPT

Kommunikasjonsbeskrivelse – og hva er virksomhetens “greie”?

Bl.a inkl. designmanual og konsept: hva er spesielt og hvordan kommunisere det?
Her er det store muligheter til å virkelig skille oss ut – skape engasjement internt – og salg eksternt!
KB’en beskriver hvem som skal si hva til hvem – hvordan, hvor og når.
Hvordan er bl.a tone of voice og designmanual. Hvor er kanalspekter, og når er knyttet til årshjul.

4. NETTSIDEN ER NAVET

Det viktigste utstillingsvinduet. Den viktigste enkeltkanalen. Virksomhetens info- og service-senter.

Nettisden er i de fleste tilfeller undervurdert. Det ligger et stort potensial for de fleste virksomheter rundt en bedre nettside. En god og oppdatert nettside skal kunne brukes som ombord-opplæring og inspirasjon av medarbeidere – slik at de bruker den overfor kunder – slik at medarbeiderne bidrar til å gjøre den bedre.
Nettsiden kan/bør også inneholde nyttige servicefunksjoner.

5. INTERNT ENGASJEMENT

Medarbeider-reisen, ombord-program, opplæring, interninfo og utvikling.

Medarbeiderne er også viktige “kanaler”, og internt engasjement kan gi mye – både eksternt og internt.
Hva oppleves fra første møte til langt og godt ansettelsesforhold.
Kommunikasjon kan bidra til gode ombord-program, opplæring/eks e-læring, intern-informasjon og mye mer.
Alle aktiviteter starter internt!

6. AKTIVITETER/PRODUKSJON

Skap gode aktiviteter. Bruk kreativiteten til å gjøre noe som virkelig skiller seg ut! Skap magiske øyeblikk!

Jevnlige aktiviteter er oppdatering av web, nyhetssaker, nyhetsbrev, spredning Facebook og andre sos.medier, evt «always on»-strategi osv.
Dette kan toppes med kampanjer og spesielle aktiviteter.
Vi kaller det TENK TWIST! Gjør noe spesielt og morsomt! Det som stikker seg ut kan være veldig lønnsom investering.
Tenk kan levere alt fra den minste annonse til store filmproduksjoner og digitale løsninger.

7. PLAN/KANALVALG/SPREDNING

«Kanal-koreografi»
Hva skal vi si i hvilke kanaler når?

Egne kanaler
Web, sosiale medier, nyhetsbrev osv.

Fortjente kanaler
PR, omtale, søk m.m.

Kjøpte kanaler
Facebook, Google, programmatisk annonsering, TV, utendørs, radio + en lang rekke ulike muligheter.
I Norge er det anslagsvis 2000 mediekanaler/aktører. De to sikre er egen web og Facebook. Utover dette må det prioriteres tøft – evt i samarbeid med mediebyrå.
SEO er også endel av kanal-planen.

8. SALGSVERKTØY

F.eks presentasjoner, visuelle modeller, film, eBøker, tester, interaktive verktøy.

Salg er et tøft og krevende fag, som kan gjøres lettere og morsommere med gode salgsverktøy. F.eks presentasjoner, filmer og print.
Inbound marketing er et eget større område som kan snu salget fra push til pull – fra ropert til magnet. Det krever litt, men kan gi mye.
Webinarer, tester, eBøker, gamification osv er nye typer salgsverktøy som kan fungere godt.

9. AKTIVITETER OG EVENTS

Resultater og arbeidsglede skapes fortsatt når vi møtes. Internt og eksternt. Aktivitet kan også være konkurranser o.l.

Mye kan gjøres «live». Frokost-møter, lunsj-seminar, åpen dag og stunts i det offentlige rom.
Miks virksomhetens ressurser med kanskje ekstern foredragsholder – kanskje noe underholdning eller en spennende aktivitet.
Det hele filmes, fotograferes og dokumenteres godt for å kunne brukes videre internt og eksternt. Dette forlenger investeringen.

10. MÅLINGER/DASHBOARD/KORRIGERING

Jevnlig bør KPI’er måles opp mot målbildet – f.eks i et dashboard. Fakta analyseres og danner grunnlag for korrigeringer.

F.eks månedlig kan det være nyttig/avgjørende å måle:
– Trafikk, eks sos.medier, annonsering og web.
– Konvertering 1: Fra web og andre kanaler til henvendelser.
– Konvertering 2: Til kvalifiserte salgsleads/salg.
– Andre målinger: Eks salg, kjennskap, merkeoppfatning og intern tilfredshet.

Tenk kan sette målinger i et dashboard, som er et glimrende oppsett for markedssjef å vise til ledergruppa – og for daglig leder å vise styret.

Tenk Dashboard™ inkluderer analyse av målinger/fakta – og korrigering av planer på bakgrunn av funn.

Starte et nytt prosjekt?
Fyll inn din brief her og gi prosjektet en solid start!