Imaker og Tenk tilbyr digitale løsninger

Imaker og Tenk tilbyr strategi, kommunikasjon, digitale løsninger og mediekjøp.

 

 

Det er mange veivalg og muligheter i dagens medielandskap. Nå kan du samarbeide tett, langsiktig og helhetlig med to aktører som kan løse det meste du har behov for.

Med Imaker og Tenk på laget får du både kartet og kompasset du trenger på veien.

 

Litt mer om oss

Imaker AS leverer skreddersydde nettløsninger, alt fra enkle websider til større tekniske løsninger. En nettløsning skal ikke bare se fin ut, den skal sikre at ideene finner veien fra skisser til skjerm, og den skal gi gode resultater. Hver bedrift har unike utfordringer og behov. Websidene skal i tillegg til å treffe målgruppen, også lede til handling og kontakt.

Vi i Tenk leverer alle de tjenester en forventer av et reklame- og kommunikasjonsbyrå. Høyt kundeengasjement, sterk fokus på helhet – fra strategi til aktivitet – kreativ kraft og en velutviklet evne til å kombinere digitale og mer tradisjonelle virkemidler, er blant styrkene.

Mange bedrifter er usikre

De aller fleste er enige i at det er krevende å ta ut kommunikasjonspotensialet, særlig det digitale. Svært mange er usikre på hvordan de skal organisere seg best mulig for å måle riktig, få ønskede effekter og bedre resultater i denne nye tiden.

Spørsmålene florerer naturlig nok i bedriftene:

– Gjøre alt selv?

– Gjøre mesteparten selv?

– Velge partnere fra gang til gang?

– Ha en miks av ulike partnere?

– Sette ut alt eller store deler?

– Hvordan optimalisere det vi gjør?

– Klarer vi å måle effekten av de ulike virkemidlene?

Samspill gir fleksibilitet

Daglig leder i Tenk Kommunikasjon, Geir Holm, har drevet reklamebyrå i 18 år. Han har sett at gode prosesser starter innenfra og ut, for deretter å bli utfordret av eksterne partnere som kan bidra til å sette strategien ut i livet med gode løsninger.

– Vi i Imaker og Tenk ser gode muligheter til å bidra. Vi tenker ”innenfra og ut”. Det betyr at vi først og fremst kvalitetssikrer strategien og kommunikasjonsbeskrivelsen. Deretter kan vi bidra med både tradisjonelle og digitale løsninger, forteller Holm.

– Vi tror selvsagt også på fordelene med eksterne partnere. I og med at det er så krevende å ta ut potensialet, trenger en å bli utfordret av et sammensatt miljø med offensive tanker og variert kompetanse.

Kreative løsninger, riktige valg

Imaker og Tenk kan utfordre en strategi og hvordan den skal implementeres. Samt utfordre kommunikasjonsbeskrivelsen, den grafiske profilen og planen for å nå målene.

– I dag mottar mennesker tusenvis av budskap daglig, og vi kan bidra med kreative løsninger som er avgjørende for å nå frem. Gjennom å skru sammen de digitale løsningene en kunde trenger, kan vi besørge kjøp i riktige medier og samtidig nå bedre frem med godt innhold og god PR i egne og fortjente kanaler, sier Geir Holm i Tenk Kommunikasjon.

Kontakt oss!

– Tommie Olsen, Imaker: Tlf. 909 33 905, E-post: tommie@imaker.no

– Geir Holm, Tenk Kommunikasjon: Tlf. 908 41 510, E-post: geir@tenkkom.no

Lagre