Legg opp til “tidenes høst”

 

Wordpress

Verden er i en tøff tid, og den er ikke over. Skal vi gi opp – eller gi alt? Gi alt for å få til “tidenes høst”!?

Det meste er vel så langt sagt om hvor ille covid-krisa er, og veldig mye av krisa og konsekvensene får ingen gjort noe med. MEN: Det er fortsatt mye vi kan gjøre noe med! Her er noen tips du kan dvele ved i sommer.

1. Ikke gi opp – gi heller alt.

Det er allerede mange bevis og signaler på at det finnes gode muligheter både til å overleve og utvikle virksomheten. Fokuser på disse mulighetene.

2. Start innenfra og jobb dere utover

– Bør strategien justeres? Er bl.a målene oppdaterte og tydelige?

– Bør konseptet justeres? Oppdater tydelig hva deres styrker er og hvorfor kundene skal velge dere.

– Fremtidsrettet profil? Er det timing for å vurdere om den visuelle profilen er oppdatert og nok fremtidsrettet?

– KB/KommunikasjonsBeskrivelsen: HVA si til HVEM – HVORDAN HVOR NÅR? Oppdater kommunikasjonsplanen.

– Web’en: Er den oppdatert og rigget for mer digital kommunikasjon, service og ikke minst digital HANDEL fremover?

– Spredning: Bruker vi kanalene godt? Egne medarbeidere – nyhetsbrev – sosiale medier – og øvrig spredning. Bruker vi markedsbudsjettet optimalt?

– Måling: Hva skal vi måle – hvordan – og hvordan bruke resultatene og analysene?

– Utvikling: Hvordan jobber vi med utvikling? Sporadisk etter innfallsmetoden – eller systematisk etter en fastlagt plan?

3. Tenk kreativt og offensivt!

Det er rett og slett veldig krevende. Men når en kommer i gang, kan det snu til å bli interessant og gøy – og ikke minst gi gode resultater. Det kan til og med være helt nødvendig.

4. Prate, men også HANDLE!

«Vi skulle ha ditt og burde ha datt…», hører vi mange si.

Hvorfor ikke heller bare gjøre det? Les den sanne historien om Göran Kropp, som én dag bare bestemte seg for å sykle til Nepal og bestige Mount Everest:

https://tenkkom.no/du-ma-lese-denne-historien-om-goran-kropp/

5. Jobb hardt

Noe av det verste med tiden nå, er all usikkerheten, alle variablene, de stadig endringene osv. Det er fullt lov å kjenne på handlingslammelse, men vi kan ikke bli «der». Brett opp ermet et ekstra hakk – og jobb hardt med de valgene dere har gjort!

Tenk har gleden av å jobbe med mange ulike kunder i forskjellige bransjer. Felles for de fleste vi jobber med er at de har stoppet opp, researchet og analysert i passe omfang, tatt modige beslutninger – og HANDLET! Dette har ført til mange gode resultater så langt – og ikke minst bidratt til å unngå det motsatte.

Vi i Tenk er klare for både å sparre og handle. Gi hint om du ønsker en prat, møte (live eller Teams), workshop eller annet.

Kontakt Geir geir@tenkkom.no // tlf 908 41 510.

Og midt oppe i alt: RIKTIG GOD SOMMER!:-)