Ni måneder går raskt – nå må vi våkne!

personvernlov gifDen nye personvernloven kommer mai neste år. Dette vil bl.a innebære at vi må kunne dokumentere at de vi sender nyhetsbrev til har samtykket å ville motta. Og: hvor vi lagrer disse opplysningene.

 

EUs nye forordning om personvern trer i kraft i mai neste år.

I korthet går den ut på at hver enkelt person skal få bedre kontroll over sine egne persondata.
– Hvor ligger mine data?
– Hva brukes de til?
– Jeg skal enkelt kunne få endret, flyttet eller slettet dem.

For oss som arbeider med persondata i en virksomhet, blir det endel endringer i vår behandling av opplysninger. Vi må ha:
– Aktivt samtykke.
– Kontroll over data.
– Besørge at data behandles riktig.
– Gi forbrukeren tilgang til å behandle sine data enkelt.
– Kunne dokumentere overfor Datatilsynet hva slags verktøy og rutiner vi har tilrettelagt for å ivareta den nye loven.

Imaker og Tenk Kommunikasjon har vært i bransjen i flere ti-år, og vi har arbeidet mye med persondata. Vi kan hjelpe deres virksomhet med å tilrettelegge for bl.a aktivt samtykke, lagre data riktig og gi brukeren tilgang til å behandle sine data enkelt.

Et nærliggende eksempel er utsendelse av nyhetsbrev. P.t. så tillater vi oss i en viss grad å sende til “personer relatert til vår virksomhet” – f.eks aktive kunder. Fra mai neste år vil ikke dette utgangspunktet være nok. Vedkommende mottager må aktivt ha samtykket i å ville motta nyhetsbrev – og vi må kunne dokumentere at vedkommende har gitt dette samtykket. Videre må vi tilrettelegge for at hver og én enkelt kan få endret, flyttet eller slettet det som ligger inne av data.

For eksempel kan vi sette opp en MinSide-løsning, der kundene deres selv kan administrere sine data-kontaktpunkter mot dere.

 

Kontakt oss for en prat om personvernloven – eller andre kommunikasjonsbehov.

Tommie/Imaker – tommie@imaker.no – 909 33 905

Geir/Tenk – geir@tenkkom.no – 908 41 510

 

SJEKKLISTE:

 

KARTLEGGING
Hvilke personopplysninger håndteres, hvordan samles de inn og hvem har tilgang til disse opplysningene.

RUTINER
Lag tydelige rutiner for håndtering av personopplysninger og på hvordan man sikrer at data ikke kommer på avveie.

OPPFYLL DAGENS LOVKRAV
Ved å følge dagens krav blir det enklere å skaffe seg oversikt over hva som må endres for å etterleve de nye reglene.

REGLER FOR HVORDAN SAMTYKKE SKAL GIS
Dette kan gjelde opplysninger som skal videre til skattemyndighetene, NAV, forsikring etc.

VELG ET PERSONVERNOMBUD
(Gjelder ikke alle, vurderingssak.)
Denne kan meldes opp til Datatilsynet.