Arba nettsider

Bakgrunn

Arba Inkludering AS er en arbeidsinkluderingsbedrift der hovedformålet er å skape grunnlag for personlig og yrkesmessig utvikling med basis i lokalt næringsliv. Bedriften har egen produksjon innen flere ulike fagområder med fokus på arbeidstrening og faglig kvalifisering.

 

Flere av Arbas produkter, tjenester og områder hadde egne nettsider med direkte domener, for en enklere kommunikasjon med målgruppen. Utfordringen var at disse sidene hadde ulikt design og manglet en rød tråd. Arba ønsket en felles landingsside der de kunne presentere Arba med alle produktområdene på en tydelig, enkel og enhetlig måte.

 

Løsning

Løsningen ble et nytt overordnet nettsted for Arba Inkludering (arba.no), med ulike undersider for de forskjellige produktområdene (arbagrafisk m.fl.). Produktsidene beholdt sine unike domener, men ved at alle sidene nå fikk samme design og en tydelig rød tråd, fremstår Arba mer enhetlig og profesjonell. Løsningen ble bygget i iMakers system Echo, og sidene er responsive.

 

Resultat

– Vi ser, etter lansering av de nye sidene, at besøkstallene øker jevnt, forteller markeds- og kommunikasjonssjef Lise Forbes Haraldsen.

 

Tenk takker:

Takk til iMaker for den tekniske løsningen.


Kontakt: Geir Holm

Konsulent/daglig leder

geir@tenkkom.no

908 41 510

 

Gå til arba.no