Bærekraftrapport fra Eramet Norway

Eramet Norway leverer manganlegeringer til stålprodusenter over hele verden – tuftet på norske industritradisjoner og bærekraftig høyteknologi.

 

Bakgrunn

Både kunder, forbrukere og offentlige myndigheter stiller høye krav til Eramet Norways innovasjonsevne. Det forventes at selskapet som en aktør i prosessindustrien, strekker seg langt for å bidra til å bygge et felles bærekraftig samfunn. Eramet Norway har dermed et behov for å formidle tall og ting som det jobbes med til eiere, ansatte og myndigheter, for å imøtekomme stadig nye krav knyttet til miljø.

 

Løsning

Dette behovet dekkes gjennom en årlig bærekraftrapport. Denne beskriver selskapets status og oppnådde resultater på miljøområdet. Rapporten lages som en brosjyre, som både trykkes og gjøres tilgjengelig digitalt.

 

Resultater

Resultatet er en rapport som informerer om selskapet og selskapets fremgang, og som også benyttes som presentasjon i møte med myndigheter. Bærekraftrapporten for 2014 ble publisert i juni 2015. Rapporten ble distribuert til alle medarbeidere, samt naboer av de tre verkene.

 

Les rapporten her

 

 


Kontakt: Svein Vekterli

Konsulent

svein@tenkkom.no

909 20 150