Citroën

Et av Citroëns viktigste fokusområder er ettermarkedet. Ved å gi forhandlerne gode verktøy, blir det enklere for dem å kommunisere med Citroën-eiere på en effektiv måte.

Bakgrunn og mål

Høsten 2014 ønsket Citroën å øke bestillinger av verkstedtjenester hos alle sine forhandlere i Norge. Fokuset skulle være på å få høst- og vinterklar bil, og service og montering av originalt tilleggsutstyr var tjenesten de ønsket å promotere ut.

I tillegg til å øke bestillingene, ønsket Citroën å øke bevisstheten rundt valg av verksted. De ønsket å kommunisere fordelene ved å velge et merkeverksted som kjenner ”din” Citroën best, og som kan tilby konkurransedyktige priser.

Løsning

For å skape mest mulig lokalt engasjement fikk alle 50 Citroën-forhandlerne i Norge tilpasset en lokal DM. Denne ble både delt ut i butikk og sendt pr. post til Citroën-eiere. I tillegg fikk forhandlerne en tilpasset eDM som de kunne sende ut til kunder på e-post med link til lokale og sentrale nettsider som omtalte de aktuelle tilbudene. I butikk ble det satt opp roll-ups, og det ble sendt ut intern informasjon for å sørge for at alle ansatte kjente til kampanjen. Forhandlerne hadde på forhånd plukket ut hvilke produkter som var mest aktuelle for kunden.

Resultater og arbeidsglede

Kampanjen førte til gode resultater for Citroën-forhandlerne. De fikk økt bestilling av service og større salg av originale reservedeler.

Vi i Tenk har lang erfaring i å jobbe med kjeder, og vi har opparbeidet oss lang erfaring og mye kunnskap på dette feltet. Dette setter vi stor pris på å få dele med Citroën i Norge.