Dagblad-bud

AS Dørsalg administrerer alt salg av Dagbladet på dørene til private hjem over hele landet. Mellom 1 000 og 1 500 Dagblad-bud går sine faste ruter lørdager og søndager.

 

Bakgrunn og mål

Det er en relativt høy utskifting av bud, og AS Dørsalg har et stort trykk på å rekruttere – lære opp – motivere – og administrere bud, distribusjon, økonomi, ferier og attester knyttet til budene.

Og da Dagblad-bud skulle få et profilløft og ny nettside, fikk vi i Tenk anledning til å bli kjent med hele livsløpet til et bud – fra første kontakt med budet til den dagen budet slutter.

 

Løsning

Den inngående kjennskapen vi fikk, medførte blant annet at vi så at selve søknadsprosessen for budene ikke var optimal. Fra et fremtidig bud søkte om jobben og til søknaden var ferdig behandlet, tok det hele fire uker, og 50% av interessentene falt fra underveis. Ved å automatisere søkeprosessen på nett gikk behandlingstiden ned til 4 dager, og kun noen få falt fra. Det omfattende manuelle arbeidet forsvant også, og den frigjorte tiden kunne brukes til etterlengtet kontakt med bud for å informere og motivere.

Et annet viktig moment var bonusordninger og salgskonkurranser, som også ble delvis automatisert og visualisert på nettsiden.

 

Resultater og arbeidsglede

Den nye profilen og de profesjonelle løsningene ga svært gode resultater både til rekruttering og drift. Dette kom godt med i den tøffe konkurransen om å trekke til seg helgebud og få dem til å lykkes med resultatene.

Tenk jobber fortsatt med Dagblad-bud, og høsten 2014 preges kommunikasjonen selvsagt av det digitale: nettsiden er mobiltilpasset, faste nyhetsbrev sendes til både bud og foreldre, og mye av kommunikasjonen foregår på Facebook. Og for oss i Tenk er det ekstra morsomt å jobbe for å gi ungdom en god start på arbeidslivet.