David-Andersen fikk nytt grafisk malverk

Bakgrunn

David-Andersen har en lang tradisjon som gullsmed og tilbyr et stort utvalg eksklusive merkevarer innen smykker og klokker. Med nettbutikk og flere fysiske butikker er det viktig med en tydelig og helhetlig kommunikasjon.

 

Dagens kommunikasjon ble oppfattet som noe tung, og manglet den helhetlige strategien rundt egen kommunikasjon. Samtidig var det viktig for David-Andersen å kombinere en tydelig avsenderidentitet med en klar kjøpsoppfordring.

 

 

Løsning

Arbeidet med et nytt grafisk malverk var en grundig prosess. Sammen med David-Andersen definerte vi hvilke verdier det grafiske uttrykket skulle gjenspeile.

 

Med dagens nettsider som inspirasjonskilde ønsket vi å skape et lettere og lysere preg. Løsningen ble en klassisk hvit bakgrunn med en enkel sort ramme som fungerer som en barriere mot støy. En fleksibel løsning som utstråler en gallerifølelse med et eksklusivt preg.

 

Den nye grafiske profilen til David-Andersen fremstår som moderne tradisjonell, og er med på å gi gullsmeden et gjenkjennbart uttrykk og en helhetlig kommunikasjon på tvers av kanaler og produkter.

 

 

Resultat

Kunden ble veldig fornøyd med det nye grafiske malverket og den grafiske profilen ble raskt tatt i bruk for både printannonser og digitale flater.


Kontakt: Hilde Cecilie Henriksen

Konsulent

hilde@tenkkom.no

907 54 640