Digiflow visualiserer digitalisering i praksis

Bakgrunn

 

Digiflow er et av Norges raskest voksende IT-selskap. De leverer løsninger for IT-drift og digitalisering, bl.a. spesialproduserte applikasjoner for «skann rett i løsninger», arbeidsflyt og digitale arkiver. I den forbindelse har Digiflow bygget et showroom, Digital House, der de viser kunder hvordan digitalisering kan fungere i praksis.

Selskapet ønsket en film som de kunne bruke til å promotere Digital House, både på egne nettsider og i andre kanaler.

 

Løsning

 

For å gjøre prosjektet mest mulig kostnadseffektivt, så vi på hvilke andre planlagte filmer som kunne tas opp samtidig. Dermed ble én filmdag utvidet til opptak av ni enkeltstående filmer.

Dette gjorde at vi fikk veldig mye ut av én opptaksdag, og Digiflow fikk materiell de kan bruke i lang tid fremover.

 

Resultat

 

Prosjektet resulterte i følgende filmer: IT-drift, Digitalisering, Digiflow Arkiv, Digital skanning og arbeidsflyt, Automatisering av arbeidsprosesser (case), Utvikling, Office Control, Managed Print Services (MPS) og Digital House.

Filmene blir brukt på Digiflows egen nettside, i sosiale medier, nyhetsbrev og i presentasjoner. Film er en effektiv måte å få forklart Digiflows mange tjenester og har vist seg å være et nyttig verktøy for å nå ut til eksisterende og nye kunder.

 

Klikk deg gjerne rundt på www.digiflow.no for å se flere av filmene.


Kontakt: Geir Holm

Konsulent/daglig leder

geir@tenkkom.no

  908 41 510