Digitale og sosiale medier for People4you

“People4you har hatt sterk vekst de siste årene og vi så behovet for også å styrke vår posisjon i sosiale medier. Dette ble dessverre lite prioritert av oss i starten, men med Tenk på laget fikk vi raskt fokus på dette. De har vist oss hvor viktig det er å være tilgjengelig i digitale medier.”
– Ståle Paulsen, rådgiver og ansvarlig for digitale medier i People4you

Bakgrunn og mål

Det å ha en god dag på jobb er viktig for alle – både arbeidsgivere og arbeidstakere. Med dette som utgangspunkt presenterte vi høsten 2013 konseptet ”Ha en god dag på jobb” for rekruttering- og bemanningsbyrået People4you. For å spre konseptet ytterligere, ønsket People4you å styrke sin tilstedeværelse i digitale medier.

Løsning

Med utgangspunkt i å spre ”Ha en god dag på jobb” ble det utarbeidet en egen strategi for digitale medier. I likhet med det originale konseptet var målgruppen todelt. For eksisterende og potensielle medarbeidere ble Facebook en essensiell kanal, mens for kunder og potensielle kunder falt valget på LinkedIn og nyhetsbrev. People4yous eksisterende nettsider ble navet for begge målgruppene, med sosiale kanaler som trafikkdrivere.
For å sikre godt innhold, vekst og jevnlig produksjon i alle kanaler, blir det hver måned opprettet en publiseringsplan for alle kanaler. Tenk står for produksjon av innhold, mens People4you selv står ansvarlig for å følge opp og publisere innhold. Det har blitt gitt grundig opplæring i viktigheten av, og bruken av, de forskjellige kanalene. Hver måned analyseres og rapporteres fremgangen i de forskjellige kanalene. Dermed kan strategi og innhold tilpasses etter hvert som man ser hva som fungerer bedre og hva man eventuelt må endre.

Resultater og arbeidsglede

Siden mai 2014 har antall følgere på People4yous Facebook-side økt med 370 %. Siden blir oppdatert med tre til fire statuser ukentlig – blant annet med ukas stilling, gode råd og tips. Siden har en rekkevidde på ca. 80.000 personer per måned.

Kunder og potensielle kunder mottar jevnlig informasjon, innsikt og nyheter per nyhetsbrev og gjennom ukentlige statusoppdateringer på LinkedIn. På LinkedIn har statusoppdateringene høy spredning utover sidens følgere.

Tenk har gitt oss god veiledning i hvorfor, og ikke minst hvordan, vi skal benytte digitale kanaler. De er løsningsorienterte og foroverlente. Deres kreativitet og iver har vært en sterk bidragsyter til at vi har lykkes i vår vekst, også i digitale medier.

Ståle Paulsen, rådgiver og ansvarlig for digitale medier i People4you.