Redaktørrollens betydning

Fagpressen ønsket oppmerksomhet om redaktørrollens og journalistikkens betydning.
Tenk fikk jobben.

 

Bakgrunn:

Fagpressen (FP) er Norges eldste presseorganisasjon. De 208 medlemmene har hver sin redaksjon og hver sine utgivelser som til sammen lager over 100 000 artikler årlig.

Generelt sett, i samfunnet vårt, er sannheten under press. Også den tradisjonelle redaktørrollen opplever press fra flere kanter. Budskap selges av en økende tropp kommunikasjonsrådgivere, reklame fordekkes som journalistikk og fake news forvirrer. Dette er noen av elementene som gjør at folk flest stoler mindre på pressen og på informasjonen de blir servert.

 

Oppgave:

FP ønsket å løfte frem redaktørenes rolle og journalistikkens betydning i samfunnet vårt, og synliggjøre dette for leseren. Samtidig ønsket de å bygge intern stolthet blant egne redaktører og den viktige samfunnsoppgaven de utfører.

 

Løsning:

For å få oppmerksomhet rundt dette, valgte Tenk et par kjente ordtak for å illustrere budskapet. En spade er jo en spade. Og en fjær kan faktisk ikke bli til fem høns – selv om noen måtte forsøke å påvirke deg til å tro noe annet.

Ordene som ble valgt ut for å fronte kampanjen var: Ansvarlig, faktabasert og pålitelig. Fordi det du leser er i et redaktørstyrt fagblad, kan du være trygg på at innholdet er vurdert og ivaretatt av en objektiv og grundig redaksjon.

Det ble utarbeidet en landingsside for kampanjen og materiell i ulike formater på print og digitalt. Dette kunne medlemmene selv publisere i egne utgivelser og nettsteder.

 

Fagpressen har fått høy oppmerksomhet på bakgrunn av kampanjen, som har blitt tatt ut i Fagpressens egne fagblader, både digitalt og på print, samt på Facebook.

 


Kontakt: Svein Vekterli

Konsulent

svein@tenkkom.no

909 20 150