Kommunikasjon for Mercuri Norge

Mercuri International er verdens største selskap innen salgsrådgivning.

 

Bakgrunn og mål

Siden 1950 har Mercuri International spredd seg fra Sverige til over 40 land, og i Norge har Mercuri operert i snart 50 år. Rådgivningen er tungt fundamentert i samarbeid med en rekke globale partnere, og Mercuris kursprogrammer og rådgivningsarbeid er av høy internasjonal standard.

Målet for samarbeidet mellom Mercuri og Tenk er å skape mer helhetlig kommunikasjon for selskapet. Mercuri ønsker et større fokus internt på enhetlig kommunikasjon, samtidig som de vil utnytte potensialet i digitale og sosiale kanaler bedre.

 

Løsning

Fra høsten 2014 har vi hatt et fortløpende samarbeid med Mercuri om hvordan de kan bruke digitale medier til å informere og inspirere – internt og eksternt. Dette har blant annet ført til at vi har definert noen grunnleggende formuleringer for all kommunikasjon fra Mercuri. Et eksempel er “En robust og langsiktig forretningspartner”, som bl.a er headingen på mercuri.no. De grunnleggende formuleringene er direkte og indirekte implementert på nettsiden, i presentasjonen, nyhetssaker, nyhetsbrev og internkommunikasjon.

  • Det er tatt grep for å oppgradere nettsiden.
  • Nyhetssaker er jevnlig tatt ut i oppgraderte nyhetsbrev.
  • Fokus på bruk av LinkedIn økes gradvis.
  • Og “Mercuri-rapporten” er etablert. Et verktøy for jevnlig å få frem Mercuris styrker og tilbud direkte til etablerte kunder.

 

Resultater og arbeidsglede

Resultatene så langt har vært en økt bevissthet rundt intern og ekstern kommunikasjon, og hva dette kan bidra med i det daglige arbeidet med salg og kundepleie. For eksempel har opprettingen av egen fane for lokale nyheter økt engasjementet for å publisere egenproduserte saker, og kursing i LinkedIn har gitt økt kompetanse og forståelse for viktigheten av digital tilstedeværelse.

 

Tenk takker

Mercuri Norge for et godt og givende samarbeid så langt.