NAKK-Gruppen

NAKK-Gruppen tilbyr blant annet arbeidsmarkedskurs, bedriftsprosesser og karriereveiledning. Målet er å få de som står utenfor arbeidslivet inn i jobb, noe som er en spesielt meningsfull utfordring.

Bakgrunn og mål

NAKK-Gruppen AS (tidl. Nordic Academy AS) har i 25 år tilbudt arbeidsmarkedskurs via det offentlige, primært i samarbeid med NAV. De senere årene har de også tilbudt prosesser og karriereveiledning til private enkeltpersoner og bedrifter gjennom merkevaren Karrierehuset, mens merkevaren Karrieresystemer skaper og selger dataløsninger knyttet til NAKK-Gruppens virksomhet. Blant annet DISC – «originalen» innen personlighetsanalyse.

I 2013 ønsket daværende Nordic Academy en ny struktur og profil, og Tenk fikk anledning til å bidra i prosessen.

Løsning

Struktur
Tenk hadde forslaget til å endre hovedselskapets navn til NAKK-Gruppen (NA=Nordic Academy – K=Karrierehuset – K=Karrieresystemer), slik at de tre virksomhetene ble likestilt som merkevarer under NAKK-Gruppen AS.

Profil
Merkevarene er ulike, samtidig som de hører sammen. Profilmessig ble derfor løsningen å lage profiler som matchet hverandre – uten å være like.

Kick-off
Ny struktur, tydeligere konsept og nye visuelle profiler ble presentert under et kick-off høsten 2013, som også Tenk hadde regien på – praktisk, faglig og underholdningsmessig.

Eksterne elementer
Den nye strukturen og profilen er foreløpig først og fremst tatt ut gjennom nettsidene nordicacademy.no, karrierehuset.no og nakk.no.

Med utgangspunkt i en felles selskapsstruktur, men svært ulike målgrupper, utviklet vi to nettløsninger som utfyller hverandre.

Nordic Academy henvender seg først og fremst til det offentlige (primært NAV) og NAV-klienter over hele landet.
Karrierehuset selger karriereveiledning til privatpersoner og omstillingsprosesser og kurs til bedrifter.

Nettsidene er utviklet med samme menystruktur, design og brukervennlighet. Samtidig er innholdet og fargebruken ulik. Begge sidene er utviklet med tanke på enkel navigering og mye innhold. Det er tilrettelagt for at medarbeidere i NAKK-Gruppen selv skal kunne endre innholdet på nettsidene.

Tenk har stått for struktur, design, deler av innholdet og prosjektledelse.

Resultater og arbeidsglede

NAKK-Gruppen fremstår i dag med tydeligere struktur og profil internt og eksternt og har et godt fundament for videre utvikling og kommunikasjon.

Vi i Tenk synes det er ekstra hyggelig å få jobbe med noen som bidrar til et bedre utangspunkt for de mange som står uten jobb i dag. God og riktig kommunikasjon er vårt bidrag til denne jobben.

Takk til

Takk til Illustratør Jon Arne Berg står bak illustrasjonene, som ved ulik fargebruk skiller de to merkevarene.
Takk til New Element AS som har programmert nettsidene.

Karrierehuset.noNordicacademy.no