Norges Taxiforbund og Taxiskolen // Nettsider

Bakgrunn:

 

Norges Taxiforbund er en bransjeorganisasjon som ivaretar taxinæringens interesser. Næringen skal fremstå seriøs, med høyt aktede og tilfredse utøvere som tilbyr effektiv, komfortabel, sikker og miljøvennlig persontransport av høy kvalitet i sitt lokalmiljø.

Taxiskolen er et kompetansesenter for opplæring av nye taxisjåfører. Bedre opplæring skal gi utøverne innen taxinæringen en bedre forutsetning for å yte taxikunder den service som forventes, og en bedre jobbsituasjon som arbeidstager, arbeidsgiver, kollega eller tillitsvalgt.

Kunden ønsket at hjemmesidene fikk en fornyelse på layout samt å bli gjort mer informative og  brukervennlige for målgruppen. Oppdraget ble gitt til samarbeidspartnerne Imaker og Tenk Kommunikasjon.

 

Løsning:

 

Sidene ble redesignet og gjort mer moderne, ryddige og enklere å navigere i – på alle flater. Imaker tok seg av programmeringen av en brukervennlig struktur og innhold.

Et fotoopptak ble arrangert for å få nye, gode bilder.

 

Resultat:

Kunden ble veldig fornøyd med det nye grafiske uttrykket og tilbakemeldinger fra målgruppen peker på større brukervennlighet og en vellykket forenkling.


Kontakt: Geir Holm

Konsulent/daglig leder

geir@tenkkom.no

908 41 510