People4you nettsider

Bakgrunn

People4you har i mer enn 10 år tilbudt bemanning og rekruttering til både faste og midlertidige stillinger. For å forenkle og gjøre arbeidsprosessene mer effektive, ønsket People4you nye responsive nettsider i et nytt og tidsriktig design.

 

Løsning

Ny nettløsning ble utviklet i WordPress. Siten er bygget slik at både kandidater og kunder enkelt finner både nyttig og relevant innhold. Med denne løsningen kan man enklere fokusere på hva som er viktigst å få frem for de ulike målgruppene. Det er også lagt opp til flere ulike innholdssider, slik at People4you kan produsere og dele nyttig og interessant stoff i alle sine kanaler.

 

Resultat

Både People4you og bransjen er positive til den nye nettløsningen. Sidene er enkle å drifte og holde oppdaterte.

Daglig leder Per-Egil Aas er godt fornøyd med den nye nettløsningen:
– People4you har en visjon om å være best på resultat for kunde og kandidat – og med de nye nettsidene er vi enda et godt skritt på vei. Web’en er navet i vår kommunikasjon, og derfor er det godt at den nå er rustet til å fremme flere ulike sider av vår drift. Av nye ting har vi nå fått våre spesialistområder bedre frem, og integrasjonene mot vårt bemanningssystem WebTemp fungerer også betydelig bedre i denne nye løsningen, forteller Per-Egil Aas.

 

Tenk takker

Takk til Sircon for den tekniske løsningen og til systempartner, Webstystemer.


Kontakt: Geir Holm

Konsulent/daglig leder

geir@tenkkom.no

908 41 510

 

Gå til people4you.no