Profil og nettsider for Reflekt

Vi har jobbet med bemanningsbyrået People4you i mange år. I starten av 2020 slo de seg sammen med Grata Personal og Smart Bemanning og ble Reflekt. Det var viktig for det nye selskapet å få en god felles profil – og nettsider som fikk frem styrkene i det nye byrået.

Løsning

Til lanseringen har vi blant annet levert:

  • logo
  • grafisk profil
  • kommunikasjonsplattform
  • webstruktur/design/innhold
  • intern kick-off/lansering
  • maler, blant annet visittkort og presentasjon
  • innholdsstrategi og organisk innhold i sosiale medier
  • annonser
  • dekor, som skilt, lysskilt og rollups
  • presentasjoner

 

Reflekt tilbyr bemanning og rekruttering innenfor en rekke områder, særlig innen helse, IT og oppvekst. Deres styrker er kombinasjonen av historikk, store/gode kandidatbaser, systemer/rutiner og ikke minst kompetanse til å finne rett person til rett plass. Reflekt har ca. 40 medarbeidere fordelt på kontorer i Sør-Norge.