Ramirent visualiserer byggeplassen

Bakgrunn

Ramirent tar hånd om alle behov rundt byggeplassen: planlegging, utstyr, opplæring og opprydding. De samarbeider med et bredt spekter av kunder innen bygg og anlegg, industri, verft, offentlig sektor og private.

 

Ramirent er første utleiebedrift som praktiserer VDC til å optimalisere bruken av midlertidige installasjoner. Dette har utspring i en ny avdeling i Ramirent: Total Solution. Som samarbeidspartner med byggherrer og entreprenører, kan dermed Ramirent bidra til å gjøre byggeprosessen enda mer sikker, effektiv, økonomisk og miljøvennlig. På sikt kan Ramirent bidra i prosjektets utvikling med 4D-, 5D- og 6D-modeller.

 

For å introdusere VDC og Total Solution til nye og eksisterende kunder, ønsket Ramirent en presentasjonsfilm.

 

Løsning

Presentasjonsfilmen ble utarbeidet i samarbeid med fotograf Per Gunnar Fordal. Egne opptak ble gjort for å vise og forklare hvordan VDC-prosessen fungerer. Dette ble senere klippet sammen med eksisterende Ramirent-materiale. En forklarende voice ble lagt på i etterkant.

 

Resultat

Totalt seks ulike versjoner av filmen ble produsert. Det ble laget en lang versjon som kan brukes i presentasjonsmøter – og en nedklippet kortversjon som kan brukes frittstående på nett og andre digitale flater. Filmene ble produsert med både norsk, engelsk og finsk voice.

 

Tenk takker

Takk til Viju Group for lånet av lokaler og til fotograf Per Gunnar Fordal for godt samarbeid!


Kontakt: Geir Holm

Konsulent/daglig leder

geir@tenkkom.no

908 41 510

 

Les mer om Total Solution her