Store ambisjoner rundt byggeplassen

Ramirent er Norges største utleier av utstyr og maskiner til byggeplassen. For å nå godt og riktig ut har det vært viktig å forankre nye budskap internt først.

Bakgrunn

Finsk-eide Ramirent tar hånd om alle behov rundt byggeprosessen, fra utleie av håndholdt utstyr til opprydding. Ramirents utstyr og tjenester skal gjøre byggeprosessen effektiv, trygg, økonomisk og miljøvennlig – enten det er små eller store, omfattende byggeprosjekter.

Ramirent har store ambisjoner, og tør å si at de skal være BEST I BYEN. Med denne forpliktende garantien som payoff,  ville de sikre at det i alle ledd til enhver tid jobbes for at kundene skal være fornøyde. Dette budskapet ønsket de å få tydelig fram.

 

Løsning

Tenk har hatt som oppgave både å forankre budskapene internt i Ramirent region øst – og lage verktøy for å kommunisere budskapene ut. Dette har blant annet resultert i et kommunikasjonskonsept, presentasjonsfolder, ny landingsside på web, nyhetsbrev, annonser, flyere og bedriftspresentasjon i PowerPoint-format.

 

Resultater så langt

Det er oppnådd bedre forankring og samling om budskapene internt, mer eksponering av budskapene eksternt, samt en god resultatutvikling.

Som en videreføring av konseptet, jobbes det nå med et prosjekt som innbefatter arbeidsflyt og internkultur i den østlige av Ramirents fem regioner i Norge.

 

Les mer på Ramirent – Best i byen


Kontakt: Geir Holm

Konsulent/daglig leder

geir@tenkkom.no

908 41 510