Ny grafisk profil for Spiseforstyrrelsesforeningen

Bakgrunn

IKS – Interessegruppa for kvinner og menn med spiseforstyrrelser, skulle bytte navn til Spiseforstyrrelsesforeningen og trengte derfor en ny grafisk profil. Med navneskiftet ønsket de å favne bredere og nå ut til en større målgruppe. Det var derfor viktig at det nye uttrykket gjenspeilet denne endringen og kunne appellere bredt. Logoen skulle være kjønn- og aldersnøytral, men samtidig vise omsorg og varme. Nettsiden måtte være responsiv og ha mulighet for flere innganger.

 

Løsning

Ny logo, profilmanual og nye nettsider ble utviklet. Nettsidene ble bygget for å treffe en bredere målgruppe, med ulike innganger for de som har en spiseforstyrrelse selv, pårørende og informasjon til fagpersonell. Med dette sikrer man at riktig informasjon kommer ut til riktig målgruppe. Det ble også lagt inn flere lavterskelmuligheter for leseren til å ta kontakt, som ”tips en venn” og oversikt over lokallag.

 

Resultat

Kunden ble veldig fornøyd med det nye grafiske uttrykket. Logoen ble spesielt godt mottatt blant både ansatte og de i målgruppen. Den grafiske profilen ble raskt tatt i bruk og implementert i sosiale medier.

 


Kontakt: Geir Holm

Konsulent/daglig leder

geir@tenkkom.no

908 41 510

 

Besøk Spiseforstyrrelsesforeningen