Videoproduksjon under Gulltaggen

Dagbladet var med som sponsor under årets Gulltaggen, og deres Skreddersøm-telt ble en stor hit. Gjennom å fange de to dagene på film kunne både deltakere – og også de som ikke deltok på arrangementet, få med seg høydepunktene.

 

Formål med film og nyhetsbrev

I forbindelse med sponsoratet av Gulltaggen ønsket Dagbladets annonseavdeling å styrke sin posisjon som avsender av inspirerende faglig innhold, øke trafikken til db.no/annonse og samtidig fange den gode stemningen fra Skreddersøm-teltet. Målet var å produsere innhold med høydepunkter som et gjensyn for dem som var tilstede på Gulltaggen samt en oppsummering for dem som ikke var der. Alt ble distribuert på db.no/annonse.

 

Løsning 

Løsningen ble å produsere en serie engasjerende og inspirerende videointervjuer, som ble sendt ut i en nøye planlagt tidsintervall. Filmer fra Gulltaggens første dag ble sendt ut i nyhetsbrev morgenen etter, og fungerte på den måten som en ”takk for i går”, mens videoer fra dag to ble sendt ut i nyhetsbrev påfølgende kveld. Videoene ble også delt på LinkedIn.

Det ble totalt produsert fem filmer. Vi i Tenk var bidro til hele produksjonen: filming, klipping og distribusjon.

Resultater

Begge nyhetsbrevene ga rekordgode resultater i form av høyere åpningsprosent enn normalt. Videoene ble delt i sosiale medier og var med på å trekke trafikk til db.no/annonse. Dermed var målene nådd: å styrke posisjonen som avsender av inspirerende faglig innhold samt økt trafikk til db.no/annonse.


Kontakt: Geir Holm

Konsulent/daglig leder

geir@tenkkom.no

908 41 510