TENK moderne og enkel markedsføring

 

 

Innhold og optimalisering. Eller content og performance, om du vil.

 

Vi er blant dem som beskriver at kommunikasjonslandskapet stadig blir mer sammensatt.

Vi er også blant dem som jobber målrettet for å forenkle det.

Og tar vi det helt ned, handler moderne markedsføring om to ting: Innhold og optimalisering.

 

Innhold

Vi legger til grunn solid innsikt, tydelige mål, enkel og god strategi og et godt kreativt konsept, som får frem hvorfor kundene skal velge dere.

Web’en er navet for alt innhold. Den gjenspeiler strategi, profil og konsept – og er alltid oppdatert med riktige fakta og gode, interessante saker. Og funksjoner: hva ønsker målgruppene å GJØRE på web’en?

Uttak av innhold har mange fasonger: Artikler, bilder, tekster, design, infographics, filmer, animasjoner, nyhetsbrev, brosjyrer, DMer og annonser i mange kanaler: digitale, programmatisk, sos.medier, radio, TV og utendørs. Vi nevner spesielt Google, Facebook/Instagram, LinkedIn og YouTube – og enda mer spesielt nevner vi den interne kulturen og medarbeiderne, som ofte er den aller viktigste kanalen.

Uttak av innhold krever også en god, dynamisk og alltid oppdatert publiseringsplan.

Til stor forskjell fra tidligere, er innhold nå mye mer dynamisk. Det lages i mange flere former og korrigeres og utvikles fortløpende.

Dette bringer oss over til…

 

Optimalisering

Eller performance på godt norsk.

Noe av det fine med digital kommunikasjon er at «alt kan måles». Det er riktig vedrørende selve det digitale, men har en fysisk butikk eller jobber B2B, er det også en analog strekning frem til slaget på kassa. En annen utfordring er at målingen i seg selv er enkel, men det er komplisert å gjøre den nyttig.

For å gjøre måling nyttig, må vi tilbake til innholdet:

– Måle > analysere/vurdere > skape/korrigere > måle > analysere/vurdere > skape/korrigere > osv.

Performance i praksis.

Dette virker da enkelt? Lage innhold > publisere > måle > korrigere?

Ja, dette er den enkleste fremstillingen. Bak dette ligger det samtidig mye tankevirksomhet om rigg, riktig teknologi, valg av KPIer og ikke minst kunnskap om hva som skal kommuniseres (ref alt under «innhold» ovenfor), hva som skal måles, hvordan det skal analyseres, og hvordan innholdet skal korrigeres for å øke sjansene for å oppnå det vi ønsker: Å NÅ MÅLENE!

Vi i Tenk slipper aldri målene av syne i det sammensatte komm.landskapet, som en lett kan gå seg vil i.

Her er en enkel modell som oppsummerer det hele:

Tenk Kommunikasjons leverer innen store deler av dette bildet: innsikt, strategi, profil, konsept, web, alle former for innhold og endel publisering og performance. For mer spesialisert rådgivning og kjøringer innen f.eks Google og programmatisk, har vi gode samarbeidspartnere.

Kontakt oss for en prat om lønnsomme løsninger for innhold og optimalisering!

 

Daglig leder/rådgiver: Geir Holm