Tenks kompetanseløft/e

 

Vi gir nå et forpliktende løfte – om et enda mer kontinuerlig og intensivt kompetanseløft.

 

Av Geir Holm, rådgiver i Tenk Kommunikasjon

Som de fleste andre, har Tenk bedrevet kompetanseutvikling i hele vår levetid. Da vi startet for 20 år siden sto kataloger, kundeaviser, brosjyrer, printannonser og andre fysiske produkter for 90% av omsetningen. Nå utgjør denne produktgruppen under 20%.

For fem år siden startet vi å tilby Facebook-håndtering. Nå er dette en stor del av hverdagen vår. For fire år siden kjøpte vi all filmproduksjon eksternt. Nå har vi to filmrigger og filmer og redigerer flere hundre filmer i året. Slik kunne jeg fortsatt lenge.

 

Bak alle endringer ligger det mye kompetansearbeid:

– Hva skal tilhøre vårt konsept?

– Hva skal vi kunne selv?

– Hvem skal vi samarbeide med?

– Hva skal de gjøre, hva skal vi gjøre?

– Hvem hos oss skal kunne det?

– Hva skal disse gjøre for å få den kunnskapen de trenger?

Osv.

 

Å avgrense hva vi skal fokusere på er en stadig større jobb, i kombinasjon med at det stadig krever mer å utvikle de områdene vi beslutter å satse på.

 

Tenk Kompetanseløft/e

Med bakgrunn i dette gir vi fra 2019 våre kunder og oss selv et «kompetanseløft/e». Vi forplikter oss til å oppdatere oss hyppig nok på de viktigste områdene, så våre kunder skal være trygge på at vi er nok oppdaterte til å utnytte potensialet på deres vegne. Dette gjelder bl.a sosiale medier, levende bilder, effekter, automatisering, retningslinjer og regler, nye kanaler og designtrender.

 

For å sette kompetanseutviklingen enda mer i system, har vi etablert Tenk-Skolen med en egen «lærer-stab». Via skolen skal enda flere behov og ideer meldes inn – og vi skal enda mer systematisk prioritere og iverksette rundt de fokusområdene som blir valgt.

 

Fordi behovet øker, så skal vi også bruke enda mer av vår tid på kompetansearbeid. Med dette blir kvaliteten og aktualiteten på leveransene høyere, og dette vil også gjenspeiles i timeprisen. For 2019 settes utgangspunktet til kr 1 500,- + mva pr time.

 

Gode valg

Noen har regnet seg frem til at det pr i dag er ca 6.500 mulige kanaler for markedsføring. Bare innenfor de 25 viktigste er det mer enn nok til å bruke veldig mye av vår tid på kompetanseheving. Det kan vi selvsagt ikke, men vi har sterk tro på at vi skal kunne gjøre gode valg på vegne av våre kunder, slik at de til enhver tid skal få optimale tjenester for å ta ut sitt potensial.


Kontakt: Geir Holm

Konsulent/daglig leder

geir@tenkkom.no

908 41 510